Art & Kulturë

Debati mbi Ligjin për Artin/ Ministria e Kulturës bën thirrje për konsultim publik

Në vazhdën e debateve që shoqëruan ndryshimet e propozuara në Ligjin për Artin dhe Kulturën, Ministria e Kulturës ka hapur një platformë online, ku mund të përfshihen për të dhënë opinionin e tyre lidhur me këtë temë të gjitha grupet e interesit.

Njoftimi, i cili është bërë publik në faqen e ministrisë sqaron se:

“Pas konsultimeve me ekspertë dhe grupet e interesuara, Ministria e Kulturës, me qëllim përfshirjen e publikut të gjerë në procesin e vendimmarrjes, ka hapur thirrjen për “Konsultim Publik për ndryshime mbi Ligjin për Artin dhe Kulturën, nr. 10352, datë 18.11.2010”, që të këshillohet me të gjithë të interesuarit mbi propozimet për projektligjin”.

Ky shqyrtim me publikun, të cilin mund ta gjeni në ëeb-in zyrtar të Ministrisë së Kulturës ju jep mundësinë që të lini sugjerimet tuaja mbi propozimet në secilën prej 12 faqeve, nen për nen. Thirrja do të qëndrojë e hapur për një muaj, deri me datë 5 Prill 2018.

Më herët Ministria e Kulturës ka sqaruar se ky projektligj nuk synon ndryshimin e varësisë institucionale, të institucioneve qendrore të artit dhe kulturës, por parashikon lehtësira/ thjeshtëzim në procedurat ligjore për realizimin e veprimatarive artistike kulturore që kryhen me ligjin e artit dhe kulturës.

Nga ligji QKK dhe AQSHF dhe BK do të përfitojnë nga lehtësimi i procedurave si pjesë e varësise nga MK, pasi me projektligjin e ri për artin dhe kulturën u lehtësohen procedurat e projekteve, çka nënkupton funksionim të dyfishtë, do të kryejnë veprimtarinë e tyre me ligjin e kinematografisë, edhe me ligjin për artin që propozohet sa i përket procedurave ligjore për realizimin e veprimtarive artistike.

Projektligji lehtëson në masën 100%, procedurat ligjore per projektet artistike në institucionet publike që në fushën e tyre të veprimit nuk kanë objekt artin dhe kulturën, ku do të përfitojnë njësitë e qeverisjes vendore dhe institucionet e tjera publike”.

 

Leave a reply

InfoKult jep informacion 360 gradë për të kaluar kohën e lirë sa i takon artit, kulturës dhe turizmit (në kuptimin e destinacioneve turistike).