Art & Kulturë

CATHEXIS – Dr. Mimoza Ahmeti

U quajt “Kateksis” kjo ekspozitë me punë të krijuara kryesisht përgjatë periudhës së Pandemisë, pasi si qenie njerëzore jemi përherë në proces riformimi të kapaciteteve tona njohëse e krijuese, duke u katetuar në marrëdhenie me Tjetrin.Si lektore e shkencave Ekonomike dhe Sociale në Universitetin Mesdhetar të Shqiperisë, autorja përfiton nga rasti i ekspozitës të ftojë […]

InfoKult jep informacion 360 gradë për të kaluar kohën e lirë sa i takon artit, kulturës dhe turizmit (në kuptimin e destinacioneve turistike).