Art & Kulturë

CON ALTRE PAROLE

𝑪𝑶𝑵 𝑨𝑳𝑻𝑹𝑬 𝑷𝑨𝑹𝑶𝑳𝑬
𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗢𝗿𝗻𝗲𝗹𝗮 𝗩𝗼𝗿𝗽𝘀𝗶, 𝗘𝗹𝘃𝗶𝗿𝗮 𝗗𝗼𝗻𝗲𝘀, 𝗚𝗮𝘇𝗺𝗲𝗻𝗱 𝗞𝗮𝗽𝗹𝗹𝗮𝗻𝗶 𝗲 𝗔𝗻𝗶𝗹𝗱𝗮 𝗜𝗯𝗿𝗮𝗵𝗶𝗺𝗶
🇮🇹 In collaborazione con Europe House siamo lieti di presentare una serie di incontri e conversazioni con le voci piu interessanti della narrativa italiana e provenienza albanese.
▶️Si tratta di incontri che vogliono consentire ai lettori di conoscere meglio scrittrici e scrittori, partiti anni fa dall’Albania e protagonisti di una intensa esperienza intellettuale all’estero.
▶️La forza di una letteratura che esprime sé stessa appunto con altre parole, differenti da quelle della lingua madre, testimonia in maniera esemplare la natura multiculturale della società contemporanea e pone al centro della riflessione la caratteristica principale del messaggio letterario: la sua capacità di essere profondamente inclusivo e partecipe di immaginari molteplici.
Seguiteci nei prossimi post ❗️
– – –
𝑴𝑬 𝑭𝑱𝑨𝑳𝑬̈ 𝑻𝑬̈ 𝑻𝑱𝑬𝑹𝑨
𝐁𝐢𝐬𝐞𝐝𝐞̈ 𝐥𝐞𝐭𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐦𝐞 Ornela Vorpsi , Elvira Dones , Gazmend Kapllani e Anilda Ibrahimi
🇦🇱 Në bashkëpunim me Europe House kemi kënaqësinë të prezantojmë një seri takimesh dhe bisedash me zërat më interesantë të letërsisë artistike italiane, me origjinë shqiptare.
▶️Janë takime që duan t’u mundësojnë lexuesve njohjen më mirë të shkrimtareve dhe shkrimtarëve të larguar nga Shqipëria vite më parë dhe që janë protagonistë të një përvoje intelektuale intensive jashtë vendit.
▶️ Forca e një letërsie që shpreh vetveten pikërisht me fjalë të tjera, të ndryshme nga ato të gjuhës amtare, dëshmon në mënyrë shembullore natyrën multikulturore të shoqërisë bashkëkohore dhe vendos në qendër të reflektimit, karakteristikën kryesore të mesazhit letrar: aftësinë e tij për të qenë thellësisht gjithëpërfshirës dhe pjesë përbërëse e imagjinatave nga më të larmishmet.
Na ndiqni në postimet në vazhdim❗️

InfoKult jep informacion 360 gradë për të kaluar kohën e lirë sa i takon artit, kulturës dhe turizmit (në kuptimin e destinacioneve turistike).