Art & Kulturë

Autori Stefan Çapaliku, sjell për lexuesit botimin e ri “Sita estetike”

Autori Stefan Çapaliku, ka sjell për lexuesitë botimin e tij të ri “Sita estetike” (mbi estetikat e artit shqiptar).

Kjo vepër është një shqyrtim i imtë i disa dukurive estetike jo vetëm nga letërsia, por edhe nga arti shqiptar në përgjithësi. Ajo është pjesë e një kërkimi të ditëpërditshëm mbi atë çfarë ndodh sot në artin tonë, mbi protagonistët e tij.

Mbas një eksperience të gjatë në fushën e estetikës, gjë që i ka dhënë atij një koleksion instrumentesh, autori ka nisur zbatimin e këtyre dijeve universale estetike në terrenin thuajse djerr të letërsisë dhe kulturës shqiptare.

Libri paraqet interes edhe për imazhet e tij, të cilat janë të zgjedhura me kujdes dhe të pakonsumuara më parë, gjë që e bën atë më tërheqës.

Fatkeqësisht jemi mësuar që historia jonë e artit dhe e letërsisë, e kulturës në përgjithësi, të shkruhet pasi protagonistët të kenë vdekur, të jetë produkt kërkimesh arkivore… Nuk jemi mësuar ta shkruajmë historinë në kohën e vet, nuk e kemi pasur zakon t’i pyesim bashkëkohësit tanë, t’i intervistojmë, t’u hyjmë në studio, t’u futemi në proces, t’i bëjmë të shprehen lirisht mbi atë çka mendojnë rreth vetes dhe të tjerëve… Pikërisht këtë mangësi kërkon të plotësojë ky libër.

Ndërdisiplinariteti në metodikën e studimit të argumenteve letrare dhe artistike e bëjnë këtë botim të vlefshëm dhe gjerësisht të përdorshëm.

InfoKult jep informacion 360 gradë për të kaluar kohën e lirë sa i takon artit, kulturës dhe turizmit (në kuptimin e destinacioneve turistike).