Art & Kulturë

Workshop: Tregu i Kombeve të Bashkuara për Biznesin

Ky workshop është një prezantim i Prokurimeve të Kombeve të bashkuara. Cfarë produkte dhe shërbime kërkon OKB globalisht nga tregu dhe se si kompanitë shqiptare (përfituesit) mund të marrin pjesë në tenderat e organizuara nga OKB.

QËLLIMI I PROGRAMIT

Qëllimi i këtij semiari është të informojë kompanitë për mundësitë për të bërë biznes me Kombet e Bashkuara.

NIVELI I KËRKUAR I PERKUSHTIMIT

Operatorët ekonomikë të cilët prodhojnë dhe eksportojnë produktet e tyre drejt vendeve të ndryshme; Importuesit apo tregtarët tanë të cilët tregtojnë mallra me vendet me të cilat zbatohen MTL.

PROGRAMI:

I. Hapja (10:00-12:00)

A. Hapja nga Përfaqësuesi i Dhomës

B. Prezantimi nga Përfaqesuesi i Kombeve të Bashkuara

C. Prezantim nga Përfaqesuari i Organizates te Kombeve te Bashkuara ne Kosove UNMIK

D. Pyetje dhe Përgjigje

II. Pushim Dreke (12:00- 12:30)

III. Procesi i Regjistrimit në regjistrin e Kombeve të Bashkuara (12:30- 14:00)

A. Takime një nga një me bizneset për të ndihmuar me procesin e regjistrimit në regjistrin e Kombeve të Bashkuara. (opsionale).

Lektore: Filloreta Mengri, Drejtore e Ekipit ne Departamentin e Prokurimeve

Data: 29 Qershor 2017

Orari: 10:00- 14:30

Leave a reply

InfoKult jep informacion 360 gradë për të kaluar kohën e lirë sa i takon artit, kulturës dhe turizmit (në kuptimin e destinacioneve turistike).