Art & Kulturë

Tirana / Film Martin Eden di Pietro Marcello

Con / Me: Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi, Denise Sardisco, Carmen Pommell

Drammatico l Italia, 2019 l 129 min. l sottotitoli inglese – / –  Dramë l Itali, 2019 l 129 min. l me titra anglisht

02 agosto / gusht 2021 ore 21

@Reja.al – Tirana

Dopo aver salvato da un pestaggio Arturo, giovane rampollo della borghesia industriale, il marinaio Martin Eden viene ricevuto in casa della famiglia del ragazzo e qui conosce Elena, la bella sorella di Arturo, e se ne innamora al primo sguardo. La giovane donna, colta e raffinata, diventa non solo un’ossessione amorosa ma il simbolo dello status sociale cui Martin aspira a elevarsi. A costo di enormi fatiche e affrontando gli ostacoli della propria umile origine, Martin insegue il sogno di diventare scrittore e – influenzato dal vecchio intellettuale Russ Brissenden – si avvicina ai circoli socialisti, entrando per questo in conflitto con Elena e con il suo mondo borghese…

Pasi shpëtoi nga një rrahje Arturo-n, një pinjoll të ri të borgjezisë industriale, marinari Martin Eden pritet në shtëpinë e familjes së djalit ku takon Elena-n, motrën e bukur të Arturo-s, dhe dashurohet me të me shikimin e parë. Gruaja e re, e kulturuar dhe elegante shndërrohet jo vetëm në një fiksim dashurie por edhe në simbol të statusit shoqëror, të cilit Martin dëshiron  t’i përkasë. Me përpjekje të mëdha dhe duke u përballur me pengesat që rrjedhin nga origjina e tij e thjeshtë, Martin ndjek ëndrrën për t’u bërë shkrimtar dhe – i ndikuar nga intelektuali i vjetër Russ Brissenden – afrohet me qarqet socialiste, duke hyrë kësisoj në konflikt me Elena-n dhe botën e saj borgjeze…

Si resta a disposizione per ogni eventuale richiesta / Mbetemi në dispozicion për çdo kërkesë

Entrata libera in rispetto delle misure di prevenzione alla diffusione del COVID-19

Hyrja falas në përputhje me masat për të parandaluar përhapjen e COVID-19

InfoKult jep informacion 360 gradë për të kaluar kohën e lirë sa i takon artit, kulturës dhe turizmit (në kuptimin e destinacioneve turistike).