Art & Kulturë

Galleria d’Arte ALPHA a Valona – Mostra “Punto di Rugiada” di Stefano Romano

PUNTO DI RUGIADA di Stefano Romano

a cura di / kuruar nga: Francesco Scasciamacchia

VALONA – Galleria ALPHA, Ansambli i Rrugës Justin Godard, Qendra Historike

Inaugurazione / Hapja me: Venerdì 6 agosto / gusht 2021 ore 18:00

La Mostra rimarrà aperta fino al / Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri me: 10.09.2021

Lunedi – Sabato / E hënë – e shtunë: 16:00 – 22:00

Mostra commissionata dall’Istituto Italiano di Cultura di Tirana nell’ambito del progetto “La storia al contrario: Italia-Albania a 30 anni dall’approdo nel porto di Bari della nave Vlora”

Ekspozitë e komisionuar nga Instituti Italian i Kulturës në Tiranë si pjesë e projektit “Historia në të kundërt: Itali-Shqipëri 30 vjet pas zbarkimit në portin e Barit të anijes Vlora “

Stefano Romano riflette sull’idea di viaggio e di migrazione, temi indagati attraverso un’installazione ambientale, una serie di disegni e una ricerca d’immagini d’archivio dell’arrivo della nave Vlora in Italia.

Ricerca d’archivio di Davide De Notarpietro.

Stefano Romano reflekton mbi idenë e udhëtimit dhe migrimit, tema të trajtuara përmes një instalimi mjedisor, një seri vizatimesh dhe një kërkimi për imazhet arkivore të mbërritjes së anijes Vlora në Itali.

Hulumtimi arkivor nga Davide De Notarpietro.

SAVE THE DATE!

InfoKult jep informacion 360 gradë për të kaluar kohën e lirë sa i takon artit, kulturës dhe turizmit (në kuptimin e destinacioneve turistike).