Art & Kulturë

Një frymë: Dede Korkut

Dede Korkut është libri i rrëfimeve më të lashta që përcjell ndërgjegjen e jetës nga e kaluara në ditët e sotme.

Ku e kaluara, e ardhmja dhe e sotmja bëhen një.

Performancë e Teatrit Klasik
1 akt / 1 orë e 10 min.

______

Dede Korkut is the book of most ancient narratives which conveys the consciousness of life from past to today.

Past, future and today becomes one.

Classical Theater Performance
1 act / 1 h. 10 min.

InfoKult jep informacion 360 gradë për të kaluar kohën e lirë sa i takon artit, kulturës dhe turizmit (në kuptimin e destinacioneve turistike).