Art & Kulturë

Letërsia & Komuniteti LGBT

“Letërsia & Komuniteti LGBT” është takimi i katërt në kuadër të “Klubit të librit për diversitetin”. Ky klub është një nismë e Botimeve Pegi (e mbështetur nga Ministria e Kulturës) dhe ka për qëllim t’i bëjë jehonë letërsisë “së angazhuar” duke e përdorur atë për të rrokur dhe dekonstruktuar fenomene të ndryshme shoqërore dhe politike.

Në këtë takim do të sillen në vëmendje dy romane ku personat LGBT dhe homoseksualizmi si fenomen përshkruhen në mënyrë të ndryshme, brenda sferës shqiptare dhe asaj të huaj. Të drejtat LGBT si të drejta themeltare njerëzore, diskriminimi i personave LGBT, dhuna dhe paragjykimi ndaj tyre, do të jenë në fokus nëpërmjet dy librave të përzgjedhur.

Literatura e sugjeruar si bazë diskutimi:

– “Ylber hëne” (Emmanuelle Pagano; përktheu Edmond Tupja)
– “Hide mbi kalldrëm” (Tom Kuka)

Të ftuar:

Elidjon Grembi (aktivist për të drejat LGBT pranë Aleancës LGBT, Tiranë)
– Kejda Jahja (aktiviste për të drejtat LGBT pranë Aleancës LGBT, Tiranë)

Leave a reply

InfoKult jep informacion 360 gradë për të kaluar kohën e lirë sa i takon artit, kulturës dhe turizmit (në kuptimin e destinacioneve turistike).