Art & Kulturë

Barazia, sonte në Destil

Barazia, sikurse liria, është një nga idealet më të medha të modernitetit, që vështirë ta ndeshesh si praktikë.

Në Shqipëri qytetari jeton në një kontekst pluralistik, i cili është i përbërë nga një mori idealesh dhe ideologjishë për barazinë. Në këtë fjalë, vëmendje i kushtohet idealeve dhe praktikave të barazisë, që rrjedhin nga kultura lokale ligjore duke u ndalur te kultura e ndërtimit të shtëpive të njëjta.

Një ndër eksperiencat më provokuese dhe kreative që kam ndeshur gjatë kërkimeve etnografike në terren është historia e ndryshimeve në kulturën ligjore sa i takon idealeve dhe praktikave të barazisë. E mbi të gjitha, trajektorja kulturore e kalimit prej parimit etik e ligjor në materializmin e këtij parimi, apo në shndërrimin e tij në një “rregull estetik”.

Leave a reply

InfoKult jep informacion 360 gradë për të kaluar kohën e lirë sa i takon artit, kulturës dhe turizmit (në kuptimin e destinacioneve turistike).