Art & Kulturë

“Another fall, another turned page…” Wallace Stegner

JON KRAJA
Coca-Pil ||
Shtator/ September 6 > Tetor/ October 19, 2021

Në ciklin e fundit të fotografive konceptuale  të Jon Krajës, ka një rikthim te e pandërgjegjshmja fëminore, një kërkim estetik për të rikompozuar skena dhe marrëdhënie që ekzistojnë vetëm brënda unit të individit. Ato vijnë si një formë rebelimi kundra përpjekjes për të kërkuar një mendim unik  brenda cdo krijimi. Janë aty për të na rikthyer tek eksplorimi i bukurisë  dhe kurioziteti i pastër dhe i pakorruptuar  i procesit estetik. Shikuesi është i lire të kërkojë një narrativë personale në krijimin e artistit.

In the last cycle of conceptual photographs by Jon Kraja , there is a return to the childhood’s  unconscious, an aesthetic quest to recompose scenes and relationships that exist only in the own’s oneself . They come as a form of rebellion against the attempt to seek a unique thinking   inside the  creation. They are there to bring us back to the exploration of beauty and the pure and uncorrupted  curiosity of the aesthetic process. The viewer is free to find a personal narrative in the artist’s creation

Gallery70 është krenare që organizon workshopin  e parë të artit per  Augmented Reality (AR) në Tiranë në bashkëpunim me ARTIVIVE platforma #1 për AR art . Artistët janë të ftuar t’i japin artit  të tyre  një dimension të ri dhe të eksplorojnë qasje të reja të tregimit me këtë workshop  të udhëhequr nga themeluesi i Artivive Sergiu Ardelean.
Gallery70 do ta ofrojë workshopin falas për artistët dhe studentët e artit në Shqipëri, falë mbështetjes së sponsorëve tanë Ambasada Austriake në Tiranë dhe Raiffeisen Bank.

#bringArtToLife
Për të zbuluar më shumë ose për t’u regjistruar klikoni KETU

Gallery70 is proud to host its  first Augmented Reality  art workshop in Tirana in cooperation with ARTIVIVE the #1 AR art platform . Artists are invited to expand their art into a new dimension and explore new storytelling approaches with this augmented reality workshop led by Artivive founder Sergiu Ardelean.

Gallery70 will offer this workshop free of charge for artists and art students in Albania, thanks to the contribution of our sponsors  Austrian Embassy in Tirana and Raiffeisen Bank.#bringArtToLife
To discover more or Register click HERE

OAS2021 – Meet the winning young artists Adela Tufa, Indi Sela, Silvi Nasufi 
Copyright © 2021 Gallery70, All rights reserved.

InfoKult jep informacion 360 gradë për të kaluar kohën e lirë sa i takon artit, kulturës dhe turizmit (në kuptimin e destinacioneve turistike).