Art & Kulturë

CATHEXIS – Dr. Mimoza Ahmeti

U quajt “Kateksis” kjo ekspozitë me punë të krijuara kryesisht përgjatë periudhës së Pandemisë, pasi si qenie njerëzore jemi përherë në proces riformimi të kapaciteteve tona njohëse e krijuese, duke u katetuar në marrëdhenie me Tjetrin.
Si lektore e shkencave Ekonomike dhe Sociale në Universitetin Mesdhetar të Shqiperisë, autorja përfiton nga rasti i ekspozitës të ftojë të gjithë dashamirësit e arteve si dhe çdo person tjetër të të gjitha grupmoshave të interesuar për edukimin, siç ndodh në botën e qytetëruar, ku përpjekjet për të perfeksionuar njohuritë në fusha të dijes e të shpirtit nuk reshtin.

GALERIAKALO

InfoKult jep informacion 360 gradë për të kaluar kohën e lirë sa i takon artit, kulturës dhe turizmit (në kuptimin e destinacioneve turistike).