Art & Kulturë

THE BULEVARD SHOW

During 365 days all the ingredients brought by the witches passing by the bulevard have been boiled and are now ready to be served! On the 23 of September 2022 The Bulevard Show is making its second appearance with a formidable engine for gossips that can move all around the architecture of our building and a few moves beyond it… The first steps of a brand new perspective provided by ancient texts and futuristic archives tested during Casting Gossips, will be celebrated on Friday night from 20:00. After an hour and a half of “Thashetheme” you’ll probably feel the urgency to talk geg or tosk or to automatically archive your literary albanian thoughts, no worries the internationally acclaimed DJ NoNa will take care of you. And while you grab a thasheshot from Destil Bistro, you can still be silent, because walls will be talking for you, for us, and the ruins they protect.
_______

Gjatë 365 ditëve, të gjithë përbërësit që shtrigat kanë sjellë në bulevard janë zierë dhe janë tani gati për t’u shërbyer! Në 23 shtator 2022 Bulevard Show vjen për herë të dytë me motorrin të ndezur për thathetheme që lëvizin përqark arkitekturës së godinës sonë dhe përtej… Hapat e parë të një perspektive krejt të re të marrë nga tekstet antike dhe arkivat futuriste që u testuan gjatë Casting Gossips do të festohen të premten mbrëma prej orës 20:00. Pas një ore e gjysmë me “Thashetheme”, me siguri do të ndjeni nevojën për të folur gegnisht ose toskërisht ose të arrivons automatikisht mendier tuaja në shqipen letrare. Pa merak, DJ i njohur ndërkombëtarisht NoNa do të kujdeset për ju. Dhe ndërkohë që kap ndonjë thashethot në Destil Bistro, mund edhe të heshtësh, sepse muret do të flasin për ty, për ne, dhe për rrënojat që ato mbrojnë.
________

This project is organized in the frame of “Tirana Europian Youth Capital” with the support of @kongresi_rinor_kombetar@bashkiatirane and @nl_in_albania__

InfoKult jep informacion 360 gradë për të kaluar kohën e lirë sa i takon artit, kulturës dhe turizmit (në kuptimin e destinacioneve turistike).