Art & Kulturë

Prezantimi i raportit “Lëviz për kopshtin tim”

Shoqata “Together for Life” mbështetur nga Lëviz Albania, ju fton të merrni pjesë në akvitetin përmbyllës të projektit “Lëviz për Kopshtin Tim”. Projekti është një inicitativë për monitorimin e infrastrukturës dhe investimeve të 44 kopshteve të Tiranës, me qëllim informimin e qytetarëve dhe medias për të nxitur përgjegjshmërinë dhe transparencën e pushtetit vendor për përmirësimin […]

InfoKult jep informacion 360 gradë për të kaluar kohën e lirë sa i takon artit, kulturës dhe turizmit (në kuptimin e destinacioneve turistike).