Art & Kulturë

Novelat Grafike Shqiptare

Në datat 27, 28, 29, 30 qershor në sallën “American Corner” të Bibliotekës Kombëtare do të organizohet një seminar trajnimi me ekspertë të huaj. Për këtë trajnim është firmosur një marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetin “Bahcesehir” (BAU), në Stamboll dhe Ministrisë së Kulturës.

Trajnimi do të zhvillohet në sallën “American Corner” të Bibliotekës Kombëtare për katër ditë, nga ora 17.30 deri në orën 20.00 (përveç ditës së dytë, ku trajnimi do të zhvillohet nga ora 10.00 deri 13.00).

Trajnimi do të drejtohet nga Prof. Dr. Nazli Eda Noyan dhe Z. Tamer Demiralp, pedagogë në departamentin e animacionit në Universitetin “Bahcesehir”. Gjithashtu në trajnim do të marrin pjesë online edhe 3 pedagogë të tjerë nga ky Universitet.

Në trajnim parashikohet të marrin pjesë rreth 25 studentë dhe të tjerë të interesuar në fushën e novelave grafike dhe maskotave.

______

On June 27, 28, 29, 30 in the “American Corner” hall of the National Library will be organized a training seminar with foreign experts. A cooperation agreement has been signed between Bahcesehir University (BAU) in Istanbul and the Ministry of Culture for this training.

The training will take place in the “American Corner” hall of the National Library for four days, from 5.30 pm to 8 pm (except for the second day, where the training will take place from 10 am to 1 pm).

The training will be led by Prof. Dr. Nazli Eda Noyan and Mr. Tamer Demiralp, lecturers in the animation department at Bahcesehir University. Also in training will participate online 3 other lecturers from this University.

The training is expected to be attended by about 25 students and others interested in the field of graphic novels and mascots.

Prev Post

InfoKult jep informacion 360 gradë për të kaluar kohën e lirë sa i takon artit, kulturës dhe turizmit (në kuptimin e destinacioneve turistike).