Art & Kulturë

Dita e Tokës

Grupi i Ekologëve “Gjimnazi Sami Frashëri”

Monitorim i cilësisë së ajrit
Monitorim i nivelit të zhurmave
Matje e hapësirave të gjelbra publike

Aktiviteti do të konsistojë në:
Prezantimin e shkurtër të projektit dhe aktivitetit;
Ndarja ne grupe sipas tematikave (3-4 persona/çdo grup);
Evidentimi në hartë i zonave që do monitorohen dhe dalja në terren;
Mbledhja e formateve të monitorimit dhe fotove te kryera gjatë punës;

Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit: “Mushkëri të gjelbra për qytetet tona – Platformë alternative dhe gjithpërfshirëse për monitorimin e cilësisë së ajrit, ndotjes nga zhurmat dhe gjelbërimit urban për të ndikuar në politikat në nivel lokal”. Ky projekt mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian.

InfoKult jep informacion 360 gradë për të kaluar kohën e lirë sa i takon artit, kulturës dhe turizmit (në kuptimin e destinacioneve turistike).