Tung Dimër, mirë se erdhe Verë

Festivali Erdhlezeti është tu ardhë për vitin e 5-të me rradhë — përgatituni për shfaqje unike dhe tinguj nga e gjithë bota! Erdhlezeti sjellë qindra njerëz përpara Dit ‘e Nat më 6 Maj për të festuar diverzitetin tonë kulturor me pije, ushqim e muzikë. MUZIKA ËSHTË GJUHA JONË.

Informatat rreth programit muzikor dhe biletave vijnë shumë shpejt!