THE UNSPEAKABLES

THE UNSPEAKABLES-A cycle of meetings for women, because we all have the same secrets.
Nga Christina Haglund

Një cikël takimesh për vajzat dhe gratë që duan të shprehen lirshëm ose të dëgjojnë në qetësi. Së bashku do të kuptojmë që potenciali më i madh për komunitetin e grave është në dorën tonë. Do të diskutojmë mbi temat e gjera të shoqërisë dhe trupave tanë në mënyrat më praktike duke u bazuar në eksperiencat tona.

E ENJTE-28.07.2022
I. Gratë; përmirësohemi me vitet që kalojnë.
Në këtë takim do të thyejmë mitin “rinia është pika më e lartë e jetës së një gruaje”. Do të flasim për lindjet, mëmësinë, moshën dhe për menopausën nga një qasje fuqizuese duke luftuar pasiguritë që s’na përkasin.

E PREMTE-29.07.2022
II. Zgjedhja e një partneri; të gjesh atë për të cilën ke nevojë në një partneritet.
Në këtë takim do të diskutojmë mbi marrëdhëniet dhe kërkimin e arritjeve personale ndërkohë që kërkojmë të gjejmë partnerin e jetës.

THE UNSPEAKABLES-A cycle of meetings for women, because we all have the same secrets.
Facilitated by Christina Haglund

This is a cycle of meetings for women to speak freely or listen quietly. Together we will come to understand that the greatest potential for our womanhood is up to us. We will tackle the vast subjects of society and our bodies in the most practical way possible, keeping intellectual speculation remain in the background.

THURSDAY-28.07.2022
I. Womanhood; it keeps getting better as we grow older

Here we will demystify the idea that the time of youth is the high point of a woman’s life. We will talk about childbirth, motherhood, aging, and even menopause from a place of empowerment and fearlessness, combatting insecurities that need not belong to us.

FRIDAY-29.07.2022
II. Choosing a partner; finding what you need in partnership

Here we will discuss relationships and the quest for greatness in yourself as you search and find a partner in life.