Ribotohet studimi i Çabejt për Mesharin

“Vëjen me e thashunë shqip” se me 5 janar 1555, si sot 463 vjet më parë, don Gjon Buzuku na njofton se e kreu Mesharin e tij, dhe librin tonë të parë (a së paku atë që njohim deri më sot si të parë). Pas shumë pëpjekjesh nga pararendës si Gazulli, Rrota etj, Meshari erdhi për shqiptarët (me transkriptim e transliterim) pas një pune 10-vjeçare nga Eqrem Çabej.