Mbill një Lule

Kjo ditë i kushtohet mbjelljes së luleve dhe ardhjes së sezonit të pranverës. Mbjellja e luleve është kthyer tashmë në një hobi për shumë njerëz, të rinj e të moshuar. Dita e mbjelljes së luleve shënon fillimin e një sezoni të ri çdo vit.

Nxënësit e shkollës “Protagonistët” do të na bashkohen për t’i dhënë ngjyrat e pranverës qytetit.

Mbillni lule me fëmijë të kopshteve të Tiranës.