Libri që ministri Bushati na sugjeron të lexojmë nëse…

“Një libër që ja vlen të lexohet nga të gjithë ata që janë të interesuar për sfidat e panumërta me të cilat përballet rendi ndërkombëtar”, shkruan ministri për Europën dhe Punët e Jashtme në Instagram.

Ai na ka sugjeruar të lexojmë librin në anglisht “Every nation for itself” nga Ian Bremmer.