Konferenca e II-të ndërkombëtare “Tako Talente Shqiptare “

“Tako Talentet Shqiptare – Meet Albalents” është një mundësi për pjesëmarrje dhe shkëmbim idesh dhe eksperiencash midis talenteve shqiptarë të cilët studiojnë apo punojnë jashtë vendit, me talentet e kthyer dhe të pranishëm në Shqipëri të cilët do të dialogojnë me ekspertët dhe institucionet lokale, kombëtare dhe evropiane.