European Archeological Film Festival 1st Edition/ Fare Cinema

Inxhinieria romake – Minierat. Shfrytëzimi i pasurive të fshehura

Spain, 2020 l 55 min.

Digivision production coproduced by corporación Radio Televisión Española Director : José Antonio Muñiz

Producer: Javier Téllez

Visual Effects director : Javier Torres

3D Area Coordinator : Ángel Veloso

Visual Effects : Irene Rebenaque,

Alex Salmerón, Jan Vallès

Spanish l Albanian subs.

14 luglio / korrik 2021 ore 20:30

TIRANA – Tunèl Terrace

Entrata libera fino ad esaurimento dei posti previsti dalle misure di prevenzione alla diffusione del COVID-19.

– – –

Hyrja e lirë deri në në plotësimin e vendeve të parashikuara nga masat parandaluese për përhapjen e Covid-19.